Gå til sideindhold
Ung Egedal
STU / Målgruppe

Målgruppe

Vurdering ift. elevgruppen

Hver enkelt ny elev skal vurderes i forhold til eksisterende elevgruppe således, at man skaber de bedste rammer for et velfungerende ungemiljø.

Målgruppe - generelt

 

Ung Egedal har erfaring med unge i alderen 12 til 25 år; i STU fra 16 år med særlige udfordringer som:

  • Autismespektrumforstyrrelser (ASF)
  • Angst
  • OCD
  • Depression
  • Skizofreni
  • Lettere mental retardering
  • Isolationsproblematikker og skolevægring
  • Spiseforstyrrelser eller andre former for selvskadende adfærd
  • Unge med lettere fysiske funktionsnedsættelser

Desuden:

  • Andre psykiatriske vanskeligheder, herunder ADHD.

STU Ung Egedal tager ikke unge med misbrug eller udadreagerende adfærd ind.

 

De fleste STU-unge har mere end 1 diagnose og fælles for målgruppen på Ung Egedal er, at de har brug for et meget struktureret miljø, hvor relationen til deres kontaktperson er afgørende i deres hverdag.

 

Lettere fysiske funktionsnedsættelser kan f.eks. være hjælp til udskæring af mad, følge mad og væskeskema og lettere hjælp til toiletbesøg.Senest opdateret 22.06.2022 14:39 af CF
Apricore logo