Gå til sideindhold
Ung Egedal

Om Ung Egedal

Ung Egedal er Egedal Kommunes ungdomsskole

Ung Egedal er således fællesbetegnelsen for Egedal Kommunes ungdomsskoletilbud til dig, der er ung i Egedal (fra 7. klasse til 25 år), og har sin organisatoriske forankring under CSD - Center for Skole & Dagtilbud.

 

Ung Egedal er etableret under Lov om ungdomsskoler, som siger, at der skal etableres (minimum) én ungdomsskole i alle kommuner i Danmark.

Ungdomsskoleloven er en rammelov, som - udover almen undervisning - tillader en lang række indsatser i forlængelse af kommunens børne- og ungepolitik og efter aftale med Byrådet i Egedal Kommune.

Dermed er vi et særdeles godt og fleksibelt redskab for kommunen til at kunne imødekomme næsten alle udfordringer på ungeområdet.

 

Formål og vision

Ung Egedals formål og vision lægger sig op af ungdomsskolens formålsparagraf (§ 1):

”Ungdomsskolen skal give unge mulighed for at fæstne og uddybe deres kundskaber, give dem forståelseaf og dygtiggøre dem til samfundslivet og bidrage til at give deres tilværelse forøget indhold samt udvikle deres interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund”

 

Visionsmål

I Ung Egedal er vores vision:

 

”Udvikling i meningsfulde fællesskaber”

 

Samtidig knyttes Egedals værdier (Helhed, Fælleskabelse og Ansvarlighed) tæt til visionen, som pejlemærker i det daglige arbejde. 

Fokus er at styrke de tre ligeværdige udviklingspunkter; nemlig de faglige, personlige og sociale kompetencer i den unges liv. Er disse i balance, medvirker vi til at indfri det overordnede mål om øget indhold tilværelsen hos den unge –som igen understøtter det nationale mål om, at alle unge skal være i uddannelse eller beskæftigelse inden de fylder 25 år. Lykkes vi, bedres mulighederne for et godt ungdomsliv og forlængelse heraf et godt voksenliv som en bidragende del af fællesskabet

 

Så hvad ligger under Ung Egedal?

Ung Egedal indeholder i skrivende stund (2022) fritidsundervisningen, tre ungehuse, en ungecafé, SSP Ung Egedal, Egedal 10. klassecenter, STU Ung Egedal, Egedal Ungeindsats, samt diverse samarbejder med folkeskolerne og Egedal Gymnasium, herunder bl.a. Åben Skole-tilbud og Fælles Elevrådet:  

Styrelsesvedtægter

Ung Egedals vedtægter er det formelt vedtagne regelsæt for Ung Egedal, og indeholder bl.a. bestemmelser for ungdomsskolebestyrelsens sammensætning, mødevirksomhed, ungdomsskolebestyrelsens beføjelser, opgaver osv. Styrelsesvedtægterne kan downloades og læses her:

Ungdomsskolernes formålsparagraf lyder:

§ 1. Ungdomsskolen skal give unge mulighed for at fæstne og uddybe deres kundskaber, give dem forståelse af og dygtiggøre dem til samfundslivet og bidrage til at give deres tilværelse forøget indhold samt udvikle deres interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund.

 

Hos Ung Egedal tager vi ovennævnte meget seriøst og forsøger at leve op til lovens intention i alt hvad vi foretager os - og samtidig har vi blik for hvad der rør sig hos de unge, så vi konstant er i bevægelse og kan tilpasse os nye strømninger.

 

Læs mere om Ung Egedal her:

Er du nysgerrig på at lære mere om Ung Egedal, så kan du læse mere om os i Ungdomsskoleplanen herunder.Senest opdateret 24.11.2023 10:26 af CF
Apricore logo