Gå til sideindhold
Ung Egedal
Om Ung Egedal / Rejsebestemmelser

Rejsebestemmelser for fritidsundervisningen og ungehusene

Tilmelding og betaling

Ved tilmelding via hjemmesiden betales der depositum. Ved afbud refunderes depositum ikke, men rater som allerede er betalt, vil blive tilbageført hvis ikke vores rejsearrangørs tilbagebetalingsfrister er overskredet.

 

Der kan kun betales med Dankort, men alternativt kan der overføres via kontonummer til Ung Egedal, hvis man ikke er i besiddelse af et Dankort.
Kontakt Ung Egedal hvis kontooverførsel ønskes. Restbetalingen skal ligeledes betales via hjemmesiden senest 1 md. før afrejse.
Der sendes en betalingspåmindelse ud via sms.

 

Afbud

Ved lægedokumenteret sygdom tilbagebetales det indbetalte beløb; dog fraregnet depositum og andre afholdte udgifter, hvis vores rejsearrangørs tilbagebetalingsfrister er overskredet (fælder f.eks. flybilletter, depositum til hoteller og lign.)

 

Rejseforsikringer

Det påhviler deltagerne selv, at anskaffe de fornødne rejseforsikringer! Ved rejser til USA, Asien og Afrika (oversøiske rejsemål) kræver vi en særlig tegnet sygdomsforsikring, som også indeholder en hjemtransport-forsikring. Ved rejser inden for EU's grænser gælder det blå og det gule sygesikringsbevis.

Disse forsikringer dækker ikke hjemtransport. Derfor skal denne tegnes særskilt, hvis deltagerne ønsker en sådan forsikring. Kun de rejser hvor vi benytter en rejsearrangør til fly og hotel, kan vi tegne en afbudsforsikring.

Ved hovedparten af vores ture til udlandet, er vi dog vores egen rejsearrangør, og er derfor ikke omfattet af regler om afbudsforsikring.

 

Visum

Er du ikke dansk statsborger, er du selv ansvarlig for at søge visum til den pågældende rejsedestination. 

 

Forældremøde

Ved alle større rejsearrangementer til udlandet, indbydes der til et deltager- og forældremøde, hvor alle bestemmelser og regler bliver grundigt gennemgået.

Det vil som regel fremgå af rejsebeskrivelsen hvilke ydelser rejsens pris omfatter (Dette kan være måltider, lokal transport, entreer m.m.).

 

Generelle regler på Ung Egedals rejser

Nedenstående regler er gældende for alle rejser med Ung Egedal:

  • Ingen alkohol og rusmidler (man sendes hjem for egen regning)
  • Ingen rygning eller nikotinprodukter
  • Man går aldrig alene


Senest opdateret 28.05.2024 13:17 af CF
Apricore logo