Vedtægter

 


Ungdomsskolen Ung Egedals vedtægter er det formelt vedtaget regelsæt, og indeholder bl.a. bestemmelser for ungdomsskolebestyrelsens sammensætning, mødevirksomhed, ungdomsskolebestyrelsens beføjelser, opgaver osv. Vedtægterne er opdelt i seks kapitaler, som endvidere er opdelt i paragrafer og stykker.

Vedtægterne kan downloades her: Vedtægt for styrelsen af Egedal Kommunes Ungdomsskole