Egedal Ungeindsats

Egedal Ungeindsats varetager uddannelses- og erhvervsvejledningen af unge i grundskolen og frem til de er fyldt 25 år.

 

Egedal Ungeindsats

Egedal Kommune tilbyder uddannelses- og erhvervsvejledning af elever i grundskolen, for unge uden ungdomsuddannelse, vejledning af unge der har fravalgt et uddannelsesforløb, eller evt. ønsker omvalg. Der er især fokus på unge, der har særlig behov for vejledning. Indsatsen er organiseret sammen med den kommunale ungeindsats (KUI).

Vores uddannelsesvejledere har tæt kontakt til både de unge, skoler, forældre, uddannelsessteder, arbejdsmarkedet og andre med indflydelse på de unges uddannelses- og erhvervsbetingelser. Desuden er alle vejlederne forankret både lokalt, regionalt og nationalt i forskelligt udviklingsarbejde, der sikrer høj kvalitet indenfor området.

Forældre og unge kan derudover modtage vejledning via eVejledningen på ug.dk (UddannelsesGuiden), hvor uddannelsesvejledere sidder klar dagligt mandag-torsdag kl. 09-21, fredag kl. 09-16 samt lørdag og søndag fra kl. 12-16.

Desuden kan unge og forældre se bl.a. aktuel uddannelselsesplan, studievalgsportfolio samt evt. uddannelsesparathedsvurdering ved, at logge ind med enten NemID eller Uni-login på hjemmesiden her: Uno Ung

Kontakt din uddannelsesvejleder her:

 • Josephine Drefeld 
  Mail: josephine.drefeld@egekom.dk
  Tlf.: 7259 9235
  Vejleder for Hampelandskolen, Toftehøjskolen, Lærkeskolen.
  Ungevejledning for unge født ml. d. 1.-15. i måneden bosat i Stenløse skoledistrikt.
 • Michael Friis Petersen
  Mail: michael.f.petersen@egekom.dk
  Tlf.: 7259 9234
  Vejleder for Balsmoseskolen, Søagerskolen og Boesagerskolen.
  Ungevejledning for unge født ml. d. 16.-31. i måneden bosat i Smørum.
 • Trine Byrnak
  Mail: trine.byrnak@egekom.dk
  Tlf.: 7259 9233
  Vejleder for Bækkegårdsskolen, Stenløse Privatskole.
  Ungevejledning for unge bosat i Ølstykke skoledistrikt.
 • Trine Greig
  Mail: trine.greig@egekom.dk
  Tlf.: 7259 9232
  STU-vejledning for unge i Egedal Kommune samt Fyrtårnet i Ølstykke (dagbehandling), Naturskolen Mir i Ledøje (dagbehandling)

 • Stine Wilken
  Mail: stine.wilken@egekom.dk
  Tlf.: 7259 9237
  Vejleder for Ganløse Skole, Maglehøjskolen
  Ungevejledning for unge bosat i Ganløse & Smørum skoledistrikt født ml. d. 1.-15. i måneden (Smørum).

 • Line Krogh Jensen
  Mail: line.jensen2@egekom.dk
  Tlf.: 7259 9236
  Koordinator samt vejleder for Stengårdsskolen, Egedal 10. klassecenter.
  Ungevejledning for unge født ml. d. 16.-31. i måneden bosat i Stenløse skoledistrikt 

Kontakt til Egedal Ungeindsats' sekretariat:

Sekretær Bettina Kuehn
Mail: uuegedal@egekom.dk
Tlf: 7259 8960

Hovedadresse:
Egedal Ungeindsats
Hindbærvangen 224
2765 Smørum

Læs mere om Egedal Ungeindsats på deres hjemmeside (opdateres pt.).